دوربین مدار بسته اسپرادو

قیمت و مدل های پرفروش دوربین مدار بسته قیمت و مدل های پرفروش دوربین مدار بسته SPERADO

 دوربین مدار بسته sperado

دوربین مدار بسته بولت SPERADO AHD مدل SHC-4120 دوربین مدار بسته بولت SPERADO AHD مدل SHC-4120 سنسور ۱ مگاپیکسل لنز ۳ مگاپیکسل ثابت ۳٫۶ میلیمتری دارای ۲۴ LED با برد ۲۵ متر دید در شب دوربین مدار بسته بولت SPERADO AHD مدل SHC-4124 دوربین مدار بسته بولت SPERADO AHD مدل SHC-4124 سنسور ۱٫۳ مگاپیکسلی سونی لنز ۳ مگاپیکسلی ثابت ۴ میلیمتری دارای ۴۲ عدد LED با برد ۴۰ متر دید در شب دوربین مدار بسته بولت SPERADO AHD مدل SHC-4132 دوربین مدار بسته بولت SPERADO AHD مدل SHC-4132 سنسور ۱٫۳ مگاپیکسلی سونی درای لنز ۳ مگاپیکسلی وریفوکال ۲٫۸ به ۱۲ دارای ۴۲ عدد LED با برد ۴۰ متر دید در شب دوربین مدار بسته بولت SPERADO AHD مدل SHC-4133

دوربین های دید در شب اسپرادو

دوربین مدار بسته بولت SPERADO AHD مدل SHC-4133 سنسور ۱٫۳ مگاپیکسل سونی دارای لنز ۳ مگاپیکسل وریفوکال ۲٫۸ به ۱۲ ۴۲ عدد LED با برد ۴۰ متر دید در شب دوربین مدار بسته بولت SPERADO AHD مدل SHC-4133 دوربین مدار بسته بولت SPERADO AHD مدل SHC-4133 سنسور ۱ مگاپیکسلی دارای لنز ۳ مگاپیکسلی وریفوکال ۲٫۸ به ۱۲ دارای ۴۲ عدد LED با برد ۴۰ متر دید در شب دوربین مدار بسته بولت SPERADO AHD مدل SHC-4134 دوربین مدار بسته بولت SPERADO AHD مدل SHC-4134 سنسور ۱٫۳ مگاپیکسلی سونی و لنز ۳ مگاپیکسلی وریفوکال ۲٫۸ به ۱۲ دارای ۴۲ عدد LED و ۴ عدد HLED با برد ۶۰ متر-دید در شب

17 Feb 2018